СМИ и Госохрана по-украински. Так!

1. Під час підготовки на офіційні заходи за участю охороняємих осіб журналісти запрошуються відповідними інформаційними підрозділами (прес-служби) органів державної влади. Прес-центр або прес-секретар повідомляє працівників редакцій про час і місце події та проводить акредитацію журналістів. З УДО України узгоджуються порядок допуску та регламент проведення охоронного заходу, а також надаються списки запрошених (акредитованих) представників ЗМІ. Списки перебувають в одному з підрозділів, який відповідає за роботу і взаємодію зі ЗМІ під час проведення охоронних заходів.
2. Під час здійснення охоронного заходу:
— у пункті допуску для преси постійно перебуває співробітник УДО України, уповноважений взаємодіяти із представниками ЗМІ та відповідальним співробітником прес-служби, яка проводила акреди­тацію;
— прохід журналістів і технічних працівників проводиться відповідно до акредитації (за бейджами або за редакційними посвідченнями), у встановлений і визначений регламентом час із проведенням заходів на безпеку;
— при відсутності журналіста або технічного працівника у списках акредитованих представників ЗМІ відповідальна особа прес-служби державного органу вирішує питання щодо його акредитації;

— представники ЗМІ перебувають у секторі (місці), визначеному організаторами для роботи преси;
— відповідальний працівник прес-служби державного органу інформує журналістів про регламент проведення заходу (чи передбачені ексклюзивні запитання, інтерв’ю та інші види отримання інформації). Фото- та відеозйомка проводиться операторами і кореспондентами відповідно до визначеного протоколу;
— співробітник УДО України, уповноважений взаємодіяти зі ЗМІ, ознайомлює журналістів з правилами та вимогами режиму (перебувати у визначених для роботи преси місцях; не заважати вільному пересуванню посадової особи щодо якої здійснюється державна охорона; не залишати особистих та інших речей в місцях де присутність преси не передбачена протоколом; припиняти проведення зйомок після завершення заходу на об’єктах щодо яких здійснюється державна охорона тощо);
У разі прибуття представників преси на охоронний захід, який за своїм розкладом не передбачає висвітлення події ЗМІ, журналістам пропонується звернутись до відповідної прес-служби державного органу влади.
Враховуючи особливість службової діяльності, УДО України акцентує увагу працівників ЗМІ на необхідності:
— завчасного отримання акредитації та прибуття до місця події без запізнень;
— наявності документів, які посвідчують особу;
— дотримання встановлених правил протоколу і вимог режиму, які діють під час проведення охоронного заходу.

Источник

В УГО отмечают, что «с уважением относятся к работе представителей СМИ, считают свободу слова неотъемлемым принципом украинской демократии». И ведь не поспоришь.